Om GAA

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA), er en almen boligorganisation, hvis ejendomme alle er beliggende i Gladsaxe Kommune.

GAA ejer og administrerer 1.286 lejemål fordelt på 7 boligafdelinger.  

Vil du søge en bolig i GAA, skal du opnoteres på ventelisten. 

På den enkelte afdelings side, kan du se billeder og læse mere om, hvad der er af faciliteter, afdelingens husorden og andre relevante informationer.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er GAA's øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 3 repræsentantskabsmedlemmer for hver afdeling, Jfr. §§ 11 og 14.

Afdelinger med mere end 200 lejemål vælger hver yderligere 4 medlemmer til repræsentantskabet.

De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.

Repræsentantskabets kompetence fremgår af GAA's vedtægter


 

Repræsentantskabet holder det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i marts måned. Dagsorden og referat fra møderne vil være tilgængelige for alle beboere i GAA på BeboerWeb.

Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra organisationsbestyrelsen boligorganisationens årsregnskab og beretning, samt boligafdelingernes regnskaber.

Årsberetningen er offentligt tilgængeligt, mens regnskaber og budgetter for boligorganisationen kan tilgås ved at logge ind på BeboerWeb

Organisationsbestyrelse

Organisationsbestyrelsen holder fem årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne er tilgængelige for beboere i GAA på BeboerWeb.

Organisationsbestyrelsens dokumenter

Medlemmer af organisationsbestyrelsen

Erik Andersen

Organisationsbestyrelse, formand

Henrik Segato

Organisationsbestyrelse, næstformand

Per Ehrenreich Nygaard

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Birgit Nielsen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Tommy Torbjørnsen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Dorte

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Rene Dyreborg

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Pelle

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Susanne Hansen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Else Sørensen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Poul Schønbeck

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Leder du efter andre dokumenter?

Log på BeboerWeb eller BestyrelsesWeb for at se dokumenter vedr. møder, økonomi, m.v.

Dokumenter vedr. din boligafdeling?

Se alle dokumenter vedr. boligafdelingen på den enkelte afdelings hjemmeside eller på BeboerWeb.