Møder

Organisationsbestyrelsen holder fem årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne bliver offentliggjort på denne hjemmesider under menupunktet DOKUMENTER.

Mødekalender for GAA findes under menupunktet DOKUMENTER (Boligorganisation/møder/arbejdskalender)